dentalhuset

Telefon +45 8619 7374

 

Corporate Social Responsibility (CSR)

Det betyder meget for DentalHuset, at vi kan stå inde for vores strategi om et professionelt samarbejde med vores fast tilknyttede samarbejdspartnere i Thailand. Det sikrer vi os blandt andet ved at leve op til de krav og standarder, der er opstillet i Corporate Social Responsibility rapport (CSR).

DentalHuset handler globalt og ønsker at tage et samfundsmæssigt ansvar. Det betyder med andre ord, at vi som virksomhed tager hensyn til samfundets interesser, menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø og   klima.

Dette ansvar rækker ud over de regler og love, som på forhånd defineres af virksomheden eller vores samarbejdspartnerne, og er et udtryk for en vilje til yderligere forbedring af virksomhedens påvirkning af det samfund, som den er en del af.

Vi anser det som et vigtigt konkurrenceparameter og også en pligt at påtage sig et socialt ansvar som virksomhed, og således også at dokumentere vores positive tiltag overfor offentligheden.

Vi bestræber os meget på, at efterleve Corporate Social Responsibility (CSR) rapporten, både som virksomhed, og som  medarbejdere i DentalHuset. Ligesom det er yderst vigtigt for os konstant at forbedre vilkårene.

 Rekvirer den fulde rapport klik her